ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Авиокомпания “European Air Charter” не продава билети. Билетите се продават от Туроператорите, с които работим.

Политика на авиокомпанията за здравословното състояние на пътниците

Обща информация

Пътуването със самолет може да Ви изложи на редица фактори, които биха могли да повлияят на Вашето здравословно състояние. Ако имате някакви здравословни проблеми, летенето може да предизвика негативни последици върху Вашето здраве.

Ограничения на авиокомпанията за пътуване със самолет

Преди да планирате своя полет, уверете се, че летенето е безопасно за Вас от медицинска гледна точка.

Моля, информирайте ни предварително за всякакви здравословни проблеми, които имате и които биха могли да се влошат по време на полета.

Ако смятате, че Вашето здраве може да бъде засегнато от летенето, трябва да се свържете с Вашия личен лекар или специалист, преди да резервирате своя полет.

Пътуването със самолет не се препоръчва в някои случаи и може да е необходимо да представите медицински документ, преди да бъдете приети за полета.

Авиокомпанията си запазва правото да откаже превоз на пътници в някои случаи. Моля, имайте предвид, че списъкът не се изчерпва с описаните по-долу състояния:

 • Здрави новородени бебета, при условие че не са родени преждевременно, през първите седем (7) дни след раждането;
 • Жени след 35-та седмица от бременността или 32-ра седмица при многоплодна бременност
 • Жени, които са родили в рамките на 7 дни преди полета

 Ако страдате или сте имали:

 • стенокардия или болка в гърдите в покой
 • инфекциозно заболяване (напр. варицела, грип), включително COVID-19 ( в последните 7 дена)
 • декомпресионна болест след гмуркане (понякога наричана „завоите“)
 • повишено налягане в мозъка (поради кървене, нараняване или инфекция)
 • инфекция на ушите или синусите
 • скорошен инфаркт
 • скорошен инсулт
 • скорошна операция или нараняване, при което в тялото може да има задържан въздух или газ (напр. стомах, черва, очи, лице, мозък)
 • тежки дългосрочни заболявания, които засягат дишането ви
 • задух в покой
 • пневмоторакс (пункция на белия дроб)
 • сърповидно клетъчна анемия
 • нестабилно психично здраве или психотично заболяване
 • Ако имате поставен гипс на някой крайник преди по-малко от 48 часа преди полета, тогава отливката трябва да се среже (разцепването трябва да минава по цялата дължина на отливката).

Ако гипсовата превръзка е поставена преди повече от 48 часа, няма изискване тя да бъде срязана . 

 

В определени случаи, съгласно процедурите на авиокомпанията, преди полета екипажът може да поиска сертификат за годност за летене или разрешение от лекар. Въпреки това, по преценка на екипажа и в интерес на безопасността на полета, може да ви бъде отказан превоз.

 

Ако екипажът прецени, че Вашето здравословно състояние би могло да се влоши по време на полета, ще бъдете помолени да подпишете декларация, удостоверяваща, че ще пътувате на своя собствена отговорност.

 

ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД 19

Уважаеми пътници,
Осигуряването на безопасността на пътниците е нашият най-висок приоритет, като учтиво молим за Вашето разбиране и спазване на долупосочените мерки за безопасност и социална дистанция преди и по време на Вашето пътуване:
НА ЛЕТИЩЕТО НА ЗАМИНАВАНЕ:
Учтиво Ви молим да спазвате общоприетите инструкции за дистанция от минимум 1,5 метра с останалите пътници в сградата на летищния терминал, автобус или в самолета(доколкото е възможно и според инструкциите на кабинния състав);
Молим да спазвате общоприетите инструкции, както и инструкциите на съответното летище, за дистанция от минимум 1,5 метра с останалите пътници в сградата на летищния терминал, автобус/пътнически ръкав или в самолета (доколкото е възможно и според инструкциите на летищната администрация и кабинният екипаж на авиокомпанията);
Уважавайте личното пространство на заобикалящите Ви служители и пътници;
Следвайте инструкциите и мерките за безопасност на летищните власти и екипажа на полета , преди и по време на регистрация на пътници и багажи, проверките за сигурност, качване в самолета (на пътнически ръкав или чрез автобуси) и в самият самолет;
Пътниците могат да бъдат обект на измерване телесната температура на летището на
заминаване или пристигане или преди качване на самолета;
Препоръчва се запознаване с ограниченията за пътуване на официалните правителствени електронни сайтове и организации. Възможно е да бъдете ограничени при влизане в държавата, до която пътувате или да бъдете поставени в карантина.
Имайте в предвид, че ситуацията е динамична и условията се променят бързо.
Необходимо е преди да пътувате да сте запознати с най-актуалната информация за специфични изисквания, за гладкото преминаване на Вашето пътуване.
АВИОКОМПАНИЯ, ФЛОТИЛИЯ
Самолетите на Авиокомпания European Air Charter са оборудвани със специален HEPA филтър, който пречиства въздуха в пътническата кабина на самолета.
Авиокомпания ЮРЪПИЪН ЕЪР ЧАРТЪР се стреми към осъществяването на процедури за дезинфекция на самолета след всеки полет, според препоръките на местните и външни организации и здравни власти.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ НА БОРДА
Процесите на качване и слизане от самолета са съобразени с новите условия и променени с цел осигуряване безопасността на пътниците;

С цел да се поддържа необходимата дистанция, за съжаление не сме в състояние да осъществяваме нашата обичайна роля на домакин на необходимото ниво. Към момента и до настъпване на промяна на условията с епидемията , ще се предлага само вода по време на полетите на European Air Charter, замествайки обичайните обслужвания с различни напитки. Полетните продажби ще бъдат силно ограничени или напълно преустановени към момента;
Носенето на предпазни маски на борда на полетите на Юръпиън Еър Чартър е силно препоръчително. В случай, че пътувате до държава, в която носенето на маски
е задължително условие в градския транспорт, тогава използването на предпазна маска по време на полета е задължително.
Членовете на кабинен екипаж са оборудвани с предпазни маски и ръкавици, а всички тоалетни в самолетите са снабдени с дезинфектант за ръце за допълнителна дезинфекция от всеки пътник;
Всеки пътник напълно носи своята лична отговорност да бъде в добро здраве и кондиция за пътуване. В случай, че почувства неочаквани симптоми на неразположение и заболяване, то той незабавно трябва да се обърне към член на кабинният екипаж по време на полет или към представител на летището на заминаване или пристигане.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Авиокомпания European Air Charter гарантира, че спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

В тази връзка  постъпилите в авиокомпанията от туристическите агенции-наематели на полети, изисквани резервационни лични данни на пътници съгласно закона, ще бъдат обработвани законосъобразно и добросъвестно, само и единствено за целите, за които се събират и няма да бъдат обработвани допълнително по начин, несъвместим с тези цели, както и че ще бъдат приложени необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно разрушаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп.

Явяване за полет

Пътниците сe допускат до полет, ако представят при чекирането валидни документи за пътуване – самолетен билет ,паспорт, лична карта, виза. Комплектността на документите зависи от гражданството, което има пътника и направлението на полета.

Децата и бебетата също трябва да имат необходимите документи за самоличност- личен паспорт/карта с паспортна снимка.

Пътниците трябва да представят и необходимите документи при превозване на домашни любимци.

Регистрацията на пътниците започва 2 часа и приключва 40 минути преди излитането на самолета по разписание.

Номерът на мястото Ви  в самолета  се определя при регистрацията за полета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА БАГАЖА

Като авиокомпания, изпълняваща чартърни полети, информация за включения в цената на билета багаж за пътник (включително за деца и бебета) можете да намерите в своята резервация или потвърдителен имейл от Вашия туроператор или агенция. Моля стриктно да се придържате към инструкциите на своя пътнически агент. Безплатно се превозват детски колички, столчета и спортни принадлежности в багажните отделения на самолета. Те трябва да бъдат надлежно опаковани. Авикомпанията не носи отговорност за повреди на предадени за транспортиране в багажното отделение неподходящо опаковани детски колички, столчета и спортни принадлежности.  Нашите самолети не са пригодени за използване на детски седалки в пътническия салон. Всеки регистриран багаж трябва да бъде снабден с етикет, съдържащ името и адреса на пътника. Багаж, над определеното тегло от туроператора, се заплаща в размер на 8 €/кг, освен ако не са дадени други указания за таксата от Вашия пътнически агент.

За Ваша лична сигурност и за безопасността на полета, не приемайте за пренасяне чужди вещи и багажи.

Пътниците носят отговорност за вземането на всички мерки относно надеждността за транспортиране без щети на регистрирания си багаж и неговото съдържание.

РЪЧЕН БАГАЖ

Като ръчен багаж, за сигурност и удобство на нашите пътници, на борда се допуска само един багаж с тегло до 6 кг и с размери, които не надвишават 55/40/20 см. Строго е забранено в ръчния багаж да има остри и режещи предмети, например ножове и ножици. Според приетите от Европейският Съюз /ЕС/  мерки за сигурност, се ограничават количествaтa течности, които можете да пренесете в ръчния си багаж през пунктовете за проверка. Мерките важат за всички летища на ЕС , както и за Норвегия , Исландия и Швейцария. Това означава, че Вие и Вашият ръчен багаж ще бъдете проверявани както за забранени предмети, така и за количествата течности , които носите. Тези мерки не ограничават в никакъв случай течностите, които може да закупите в магазините на летището, разположени след пунктовете за проверка , както и пакетирането на течности в багажа , който предавате за регистриране и превоз в багажниците на самолета.

faq_liquids

Разрешава се да носите само малки количества течности в ръчният си багаж. Тези течности трябва да бъдат в самостоятелни опаковки с обем не повече от 100ml всяка и поставени в самозапечатващ се прозрачен плик за многократна употреба /виж снимката/. Общото количество на течностите в ръчния багаж не може да бъде повече от 1l.
Течностите , кремовете и геловете , които можете да пренасяте в ръчния си багаж , могат да бъдат:

 • кремове, лосиони, парфюми
 • паста за зъби, други пасти
 • гримове
 • гелове, включително за коса и душ гел
 • сапуни и други подобни производни с твърдо-течна консистенция
 • медикаменти, диетични и бебешки храни за ползване по време на пътуването.
 • Опаковайте електронните си цигари в ръчния си багаж.  Електронните цигари (включително и батериите ) могат да бъдат транспортирани само в ръчния Ви багаж. Транспортирането им в регистрирания багаж е забранено. Важно! Пушенето на борда е забранено (включително и електронни цигари)

Ако сте закупили на борда на самолета напитки, парфюми и др. и слизате като транзитен пътник, ще ви бъде предоставен самозалепващ се плик от екипажа. Така от пунктовете за проверка ще Ви допуснат обратно на борда с цялото закупено количество течности в запечатания плик.

ОПАСНИ ТОВАРИ

Забранено е превозването на опасни товари. Съгласно изискванията на Международната асоциация за въздушен транспорт /IATA/, за опасни товари се смятат:

 • Двигатели от всякакъв вид, включително и извънбордови (изключвайки ел.двигатели)
 • Чанти за документи и допълнително засекретени куфарчета с вградени алармени системи, литиеви акумулатори и пиротехнически материали
 • Експлозивни материали, фойерверки, факли, средства за светлинна и димна сигнализация
 • Съдове за сгъстени газове
 • Съдове с лесно възпламеняеми течности, напр. бензинови запалки (Zippo) или бензин за почистване, отоплителни течности, почистващи средства, разредители, лакове, лепила
 • Възпламеняващи се или лесно запалителни твърди материали – напр. кибритени клечки, субстанции, които имат способност да се самозапалват при допир с вода, самозапалващи се газове
 • Оксидиращи субстанции, напр. избелващ прах, супероксид
 • Отровни, задушливи или заразни субстанции, напр. живак, бактериални, или вирусни проби
 • Радиоактивни материали
 • Материали и киселини предизвикващи възпаления
 • Материали с магнитни свойства

От съображения за сигурност, може да бъде извършено претърсване на багажа и без присъствието на пътника. Въздушният превозвач не носи отговорност за повреди причинени от претърсването, извършено от длъжностните лица на съответното летище или сканирането на багажа.

СПОРТНИ ОРЪЖИЯ

Cпортни и ловни оръжия или предмети, които могат да бъдат употребени като такива, се чекират само като багаж за транспортиране в багажниците на самолета. Те трябва да са опаковани и осигурени против счупване и разкъсване (в опаковката от продажбата им).
Огнестрелните оръжия не бива да са заредени.

МУНИЦИИ

Забранено е вземането на муниции за огнестрелно оръжие в самолетния салон.
Максимално разрешеното за пренасяне в багажното отделение на самолета количество муниции е 5 кг на пътник.
Изключват се муниции с експлодиращи и предизвикващи пожар снаряди.
Мунициите трябва да са надеждно опаковани в кутии или кашони.

ЗАГУБЕН ИЛИ ПОВРЕДЕН БАГАЖ

Естествено, ние сме взели всички зависещи от нас мерки за сигурността на Вашия багаж. Ако все пак се стигне до повреждане или липса на багаж, обърнете се веднага след пристигането си на съответното летище към службата за загубени и повредени багажи / Lost and Found /. Там ще се изготви протокол за конкретния случай. В случай на рекламация за багаж пътникът трябва да предостави всички превозни документи в рамките на 7 дни.

Ние правим всичко възможно, за да бъде намерен и доставен багажът на съответния пътник.

ОТГОВОРНОСТ НА АВИОКОМПАНИЯТА ПРИ ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

Всеки пътник носи пълна отговорност за своя ръчен багаж и личните си вещи. Отговорността на авиокомпаниите за багажа на пътниците е законово регламентирана. Ние Ви препоръчваме да застраховате багажа си преди пътуването, както и ако е възможно, машинно да го опаковате на съответното летище.

Пътниците не бива да пренасят чупливи предмети или нетрайни продукти, скъпи вещи, например пари, бижута, благородни метали, скъпоценни камъни, лаптопи, фотоапарати, мобилни телефони или други електронни устройства, ценни книжа (акции, сертификати т.н.) или други ценности, документи, образци, документи за самоличност, домашни ключове, лекарства или течности в регистрирания багаж. Съветваме нашите пътници да пренасят изброените предмети и документи в ръчния си багаж. Ако все пак Вашият регистриран багаж съдържа някои от тези предмети и документи, авиокомпанията не носи отговорност за тяхната загуба, унищожаване, забавяне или увреждане. Някои летища могат да имат допълнителни ограничения за пренасяне на предмети. В такива случаи се спазват правилата на съответното летище.

Моля да имате предвид, че е необходимо да заявите липсата или повредата на Вашия багаж още на летището в службата за рекламация на багажи /Lost and Found/. Липсата или повредата на багажа си можете да обявите в писмена форма и по-късно, в рамките на законовите срокове. В такъв случай трябва да се докаже, че нередностите са възникнали по време на Вашия полет.

ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ

В случай че Ви е отказан достъп на борда, или полетът, за който имате валидна резервация е анулиран, или закъснява най-малко с два часа, авикомпанията, чрез своите представителства или агенти по наземно обслужване, ще предостави на всички пътници подробна информация за техните права за компенсация, в зависимост от дистанцията на полета и допълнителното обслужване, което им се полага в съответствие с Регламент /ЕС/ No 261/2004.

По-подробна информация, и органа в съответните страни членки контролиращи спазването на Регламент /ЕС/ No 261/, 2004 ще намерите на:
http://apr.europa.eu/

Бланката на EC за подаване на жалби ще намерите на:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_bg.pdf

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СПОРТНИ ПОСОБИЯ

Всеки пътник има право да пътува с по една от долу описаните спортни принадлежности /макс. 20кг/,  както в еднопосочни, така и в двупосочни полети. За всеки спортен багаж се заплаща такса (40 EUR) според инструкциите на Вашия туроператор. Всички услуги се заплащат на адрес: www.buc.flyair41.de;

Спортен багаж Указание Регистриране
Пособия за голф опаковани да
Колело опаковано в кашон или куфар да
Пособия за гмуркане без бутилката със сгъстен въздух; фенера за подводно гмуркане трябва да се превозва като ръчен багаж да
Сърф с платно опакован да
Сърф в найлонова или друга подобна опаковка с извадена перка да
Хвърчило опаковано, максимално дълго 3.50 м да
Парапланер опакован в чанта да

Ски/чифт/

Сноуборд

опаковани да
Сгъваема лодка сгъната и опакована; канута и други лодки не се превозват да
Фън и боди борд опакован максимално 3 кг да
Скейтборд опакован да
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЖИВОТНИ

Транспортиране на домашни любимци със самолет е допустимо, ако са спазени изискванията за здравословното състояние на животното и се представят пред граничните и митническите служби необходимите документи.

 • Само кучета и котки до 8 кг (включително клетката/чантата) могат да се превозват в салона за пътници.
 • В интерес на всички пътници е да допускаме ограничен брой домашни любимци на полет . Клетката с животното се разполага на пода. Клетката с максимални размери 55/40/23 см трябва да е закупена от специализираните магазини, с цел осигуряване необходимия комфорт за животното. Тя трябва да е с възможност за заключване и да не създава условия за замърсявания около себе си.
Домашни животни Указание Такса (40 EUR) Регистриране
Домашни любимци – куче или котка до 8 кг. /вкл. чантата или клетката/ В клетка с мах. размери 55х40х23 см, съобразена с нуждите на животното / процепи за въздух и подаване на вода, заключваща се/ да да

Пътниците могат да транспортират по един домашен любимец в кабината на самолета.

Авиокомпания “European Air Charter” не предоставя клетки за транспортиране на домашни животни. Те се закупуват от специализираните магазини за домашни животни.

Животни не се транспортират в багажните отделения на самолета.

Регистрация

Регистрация и заплащане може да се направи на www.buc.flyair41.de. Последният срок за регистриране е 2 /два/ работни дни преди полета до 11:00 часа.

УСЛУГИ ЗА ПЪТНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ
 • За пътници с ограничена подвижност, предлагаме услуга за запазване на места на борда на самолета, които биха улеснили качването и слизането, както и биха осигурили възможно най-голям комфорт по време на полета.

 Резервацията на тези места, както и местата на придружаващите ги лица не се заплаща допълнително.

 • На пътници с ограничена подвижност не се дават места в зоните на аварийните изходи.
 • Семейства с деца под 2 години (бебета) не се чекират на първи ред, както и на редовете на аварийните изходи.
 • Пътници, пътуващи със собствен инвалиден стол, не заплащат допълнителна такса за превоза му в багажното отделение.  Те се регистрират за полета, както всички пътници, до 90 мин преди излитане.
 •  Електрически инвалидни столове със сухи батерии (акумулатори) се транспортират, както следва:
  • Кабелните връзки трябва да бъдат изолирани от акумулатора.
  • Полюсите на акумулатора трябва да се изолират.
  • Акумулаторът е монтиран постоянно на инвалидния стол.

* Електрически инвалидни столове с течни акумулатори не се транспортират от съображения за сигурност.

 • Юръпиън Еър Чартър не предлага услуга за превоз на носилка, инсталирана в кабината на самолета.
 • Условия при пътуване на бременни:
  • До 28-ма седмица включително – не се изисква медицински документ от лекар;
  • След 28-ма до 35-та седмица – изисква се медицински документ от лекар;
  • След 35-та седмица – пътникът не се приема за въздушен транспорт.
 • Пътуване със самолет не се препоръчва за жени, родили в рамките на 7 дни преди полета
 • Здрави, новородени бебета, при условие, че не са родени преждевременно, не се приемат за въздушен превоз в първите седем (7) дни след раждането.
ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА И НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА /60 EUR/

За да се избегнат здравословни проблеми, ние препоръчваме да не се предприема пътуване на новородени бебета до 14 дневна възраст. Деца до 2 години (бебета) пътуват в скута на своя родител/настойник или лицето, което ги придружава. Те нямат право на собствена седалка.

Деца на възраст между 5г. и 12г. могат да пътуват с нашата авиокомпания като непридружени, при условие, че авиокомпанията е уведомена предварително и е потвърдила пътуването на малолетните или непълнолетни лица.

Деца на възраст между 5г. и 12г. се считат за непридружавани и ако лицето, което ги придружава е под 16-годишна възраст.

Данните за лицето, което ще посрещне детето на летището-крайна цел на пътуването, трябва да бъдат предадени при регистрацията и заплащането на таксата от 60 EUR на отсечка за дете на : www.buc.flyair41.de . Родителят/настойникът или лицето, което изпраща детето, трябва да изчака на летището до излитането на самолета.

МИТНИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ

При преминаване на държавната граница, пътникът може да внася и изнася вещи, които по вид, количество и стойност не са от търговски характер. Това не включва предмети, които пътниците носят със себе си за персонална употреба и консумация.

ЗА ПЪТНИЦИ ПЪТУВАЩИ ОТ/ЗА СТРАНИ ОТ ЕС

Според Регламент (ЕО) № 1889/2005Г. на Европейския Парламент и действащото българско законодателство:

 • Всяко физическо лице, което влиза или напуска територията на ЕС и пренася парични средства в размер на 10 000 евро или повече (или тяхната равностойност в лева и друга валута), следва задължително да декларира тази сума пред митническите власти.
 • При износ на суми за страна извън ЕС на парични средства  в размер на 30 000 лв. или повече (или тяхната равностойност в друга валута),от физическите лица се изисква документ от НАП за не дължими данъци и деклариране произхода на паричните средства.
 • Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят свободно:
  • Бижута и аксесоари от злато и платина – до 60 гр.
  • Бижута и аксесоари от сребро – до 300 гр.
  • Злато на слитъци и златни монети – до 37 гр.

ЗА ПЪТНИЦИ ПЪТУВАЩИ ОТ/ЗА СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

Пътниците, пристигащи от страни извън ЕС съгласно Регламент № 918/83 на ЕС не декларират внасяните стоки с нетърговски характер с обща стойност до 430Евро.

Допуска се безмитен внос за лично потребление на всеки пътник над 17 годишна възраст до следните количества:

 • тютюневи изделия
  • 200 броя цигари
  • 100 броя пурети
  • 50 броя пури
  • 250 грама тютюн за пушене
 • алкохол и алкохолни напитки
  • алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22об.% – общо 1 литър
  • алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 22об.%  – общо 2 литра

– общо 4 литра  непенливо вино;

16 литра бира.

Всяка комбинация от  тютюневи изделия и от алкохол и алкохолни напитки за всеки отделен пътник, с изключение на непенливо вино и бира, не може да надвишава 100% от сбора на процентите, формирани от отделно допустимите количества.

 • За медикаменти в количества, които съответстват на личните нужди, пътниците следва да пазят митническата декларация до следващото преминаване на границата.

ПОДЛЕЖАТ НА ЗАБРАНИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И СПЕЦИФИЧЕН КОНТРОЛ:

 • оръжие, боеприпаси, взривни вещества
 • силно действащи или отровни вещества
 • наркотични, упойващи, психотропни вещества
 • защитени видове животни и растения, съгласно Вашингтонската конвенция
 • предмети с историческа, археологическа и художествена стойност

В страните от Европейската общност е забранен вноса на продукти от животински произход , освен ако те не са представени за ветеринарен контрол на граничен инспекционен пункт – това е във връзка със заплахата от шап и други заразни болести по добитъка. За по-подробна информация – Регламент от 01.05.2009 на Европейската Комисия.

За актуална митническа информация, моля, обръщайте се към съответните служители.

Валута и валутни закони

Валутната единица на Република България е Български лев, или BGN.

1 български лев = 100 стотинки

1 български лев = 0.51 Евро

European Air Charter / All rights reserved 2024 ©